Brandveiligheid: deze ruimtes worden het vaakst vergeten

 

Wat zijn vergeten ruimtes en hoe kunt u deze het beste beveiligen tegen brand?
U leest alles over brandveiligheid van vergeten ruimtes in deze blog.

Brandveiligheid: deze ruimtes worden het vaakst vergeten
Aan welke ruimtes denkt u meteen wanneer het gaat om brandveiligheid? Waarschijnlijk denkt u aan de ruimtes waar u het vaakste komt. Niet gek dus dat ruimtes waar weinig mensen komen vaak worden vergeten. Toch zijn dit vaak juist de ruimtes waar een brand uitbreekt. FIRE STOP zet de vaakst vergeten ruimtes voor u op een rij. Mét tips over brandpreventie oplossingen voor deze ruimtes.

Top vijf meest vergeten ruimtes
Hieronder zetten wij de vijf ruimtes op een rij die het vaakst worden vergeten wanneer het om brandpreventie gaat. Heeft u de brandpreventie van de onderstaande ruimtes op orde?

Vergeten ruimte 1: machinebesturingskast
De meeste productiemachines worden vandaag de dag aangestuurd door machinebesturingskasten. Deze vierkante meters zitten vol met brandgevoelige electronica. Brand in deze ruimte veroorzaakt niet alleen directe schade, maar vooral ook indirecte schade. Wanneer een machine niet meer produceert doordat de besturingskast opnieuw gebouwd moet worden (dit kan soms 2 maanden duren) is de economische schade enorm.

Vergeten ruimte 2: serverruimtes
Veel (grote) bedrijven hebben serverruimtes. Dit zijn ruimtes waar de servers van computers staan te draaien. Dit is doorgaans geen ruimte waar veel mensen komen. Door alle apparatuur die er staat is het wel een brandgevoelige ruimte en daarom is het erg belangrijk om aan deze ruimte te denken in het kader van brandveiligheid. De opslag van alle data, goed beveiligd tegen brtand, kan cruciaal zijn voor de continuïteit van de onderneming.

Vergeten ruimte 3: laboratoriumkast
In een laboratoriumkast worden veel experimenten (24/7 met vlambewaking) gedaan. Het combineren van chemische stoffen kan leiden tot brand. Goede ventilatie is erg belangrijk in een ruimte zoals deze. De dampen die tevens vrij kunnen komen gedurende het experimenteren kunnen erg ontvlambaar zijn. Dit maakt een laboratoriumkast een brandgevaarlijke en vaak vergeten ruimte.

Vergeten ruimte 4: archiefruimte
Een archiefruimte is vaan een afgesloten ruimte op een plek in het bedrijf die het minst wordt bezocht. Denk aan een kelder, een zolder of een ruimte aan het eind van een gang. Papier wordt het meest gearchiveerd, daarmee een uiterst brandbare massa in een ruimte die niet veel wordt bezocht.

Vergeten ruimte 5: meterkast
Het zal u niet verbazen dat de meterkast een brandgevoelige ruimte is. Een meterkast is een kleine, afgesloten ruimte van vaak nog geen vierkante meter. Doordat het een kleine ruimte is wordt de meterkast vaak over het hoofd gezien als het gaat om brandveiligheid. Als er brand ontstaat dan is dit vaak door kortsluiting in het elektrische circuit.