FireSafety & Security Event 12 & 13 april

Bezoek onze beursstand op het FireSafety & Security event in de Brabanthallen te Den Bosch op 12 of 13 April. Dit event is dé plek om leveranciers, installateurs en adviseurs op het gebied van beveiliging en brandveiligheid te ontmoeten, te netwerken en nieuwe producten te ontdekken.
Het event wordt net als in 2022 ondersteund door drie brancheorganisaties: Federatie Veilig Nederland, Techniek Nederland en Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven.

Via deze link kun je je gratis registreren als bezoeker.

IR-Camera detectie voor recyclingbedrijven

De uitdaging voor recyclingbedrijven

FIRE STOP Holland is een projectsamenwerking met Rosenbauer Brandschutz GmbH (Oostenrijk > leverancier stationaire blustechniek) gestart.  Blusmonitoren, gekoppeld aan infrarood-camera-detectie verzorgd door IGNIS3D, worden als individuele klantoplossing aangeboden. Hierbij stuurt het IR-systeem van IGNIS3D de blusmonitoren aan op basis van vooraf ingestelde temperatuurbewaking.

Als sprinklerinstallateur hebben wij al diverse sprinklersystemen bij recyclingbedrijven geïnstalleerd.
Deze installaties worden gecertificeerd opgeleverd, zodat dit voldoet aan de wensen van de eventueel eisende partij (als voorbeeld een verzekeraar en/of bevoegd gezag).

Als installatiedeskundige denken wij echter dat de recycling branche hun hallen met opgeslagen afval nog veel beter zou kunnen beveiligen.
Een sprinkler, gemonteerd op 10-12 meter hoogte, wordt bij 56-68 graden (als voorbeeld) op deze hoogte aan het dak geactiveerd, in praktijk is dit al 700-800 graden onder in de hal > een vuurmassa bij afval.

Het IR-Camera systeem

Met het IGNIS 3D temperatuurdetectie systeem wordt de oppervlaktetemperatuur van het afval continue (per 2 minuten) gescand en wordt de temperatuur in elk vlak nauwkeurig gemeten. Hiermee kunnen wij hot spots van 30×30 cm op een afstand van 45 meter nauwkeurig detecteren.
De te detecteren oppervlaktetemperatuur is variabel configureerbaar, zodat een beginnende broeibrand vroegtijdig herkend kan worden. Wanneer de temperatuur de kritische alarmeringszone bereikt, volgt een automatische blussing gedurende 2 minuten.
De infrarood camera van IGNIS3D is uniek in zijn features. De hot spot wordt exact bepaald (3D), de coördinaten voor de blussing uiterst precies berekend zodat de waterstraal precies het gebied treft waar een risicovolle temperatuurstijging aanwezig is.

Een specifieke objectherkenning met aanvullende filtering differentieert de hete onderdelen in voertuigen, heftrucks en machines van de daadwerkelijke hot spots aan de oppervlakte in een afvalberg.
Hiermee kan een beginnende (broei)brand snel en accuraat worden gedetecteerd en door het bluskanon van Rosenbauer automatisch gekoeld onder controle worden gehouden.

IR-Camera

De IGNIS3D IR-camera, in combinatie met de Rosenbauer blusmonitoren, onderscheidt zich in de markt vanwege de nauwkeurigheid van de meting tot aan de hotspot. Het systeem is niet alleen geschikt een voor gedefinieerd gebied te blussen. Het blust ook exact op de hotspot locatie, gebaseerd op 3D calculatie (x-y-z coördinaten) omgezet in een uiterste precieze blusboog berekening.
FIRE STOP Holland voegt hier zijn expertise toe op gebied van watervoorraad, pomptechniek, buizen, bekabeling en installatie.

Het systeem is VdS gecertificeerd, er zijn inmiddels talrijke IR-camera’s bij recycling hallen in Midden Europa geïnstalleerd. Het systeem wordt echter ook toegepast voor beveiliging van afvalbergen in de open lucht.

Onze technische, klant specifieke toepassing wordt door verzekeraars, bevoegd gezag en opdrachtgevers als meest efficiënte en snelle oplossing gezien tegen beginnende brandhaarden.
Naast detectiesnelheid en precieze, efficiënte blussing kan een dergelijk systeem uiteindelijk ook nog goedkoper uitvallen in vergelijking met een sprinklerinstallatie.

Bekijk ook het onderstaande filmpje:

Advies en offerte

Uiteraard is FIRE STOP Holland Detectie op de hoogte van actuele wet- en regelgeving op het gebied van branddetectie- en ontruimingssystemen. Wij adviseren u graag over brandbeveiligingsmiddelen, de bijbehorende normen en het onderhoud van brandmeldinstallaties.

Wij komen graag vrijblijvend langs op locatie om het systeem met een potentiële opdrachtgever door te nemen.

Brandveiligheid: deze ruimtes worden het vaakst vergeten

 

Wat zijn vergeten ruimtes en hoe kunt u deze het beste beveiligen tegen brand?
U leest alles over brandveiligheid van vergeten ruimtes in deze blog.

Brandveiligheid: deze ruimtes worden het vaakst vergeten
Aan welke ruimtes denkt u meteen wanneer het gaat om brandveiligheid? Waarschijnlijk denkt u aan de ruimtes waar u het vaakste komt. Niet gek dus dat ruimtes waar weinig mensen komen vaak worden vergeten. Toch zijn dit vaak juist de ruimtes waar een brand uitbreekt. FIRE STOP zet de vaakst vergeten ruimtes voor u op een rij. Mét tips over brandpreventie oplossingen voor deze ruimtes.

Top vijf meest vergeten ruimtes
Hieronder zetten wij de vijf ruimtes op een rij die het vaakst worden vergeten wanneer het om brandpreventie gaat. Heeft u de brandpreventie van de onderstaande ruimtes op orde?

Vergeten ruimte 1: machinebesturingskast
De meeste productiemachines worden vandaag de dag aangestuurd door machinebesturingskasten. Deze vierkante meters zitten vol met brandgevoelige electronica. Brand in deze ruimte veroorzaakt niet alleen directe schade, maar vooral ook indirecte schade. Wanneer een machine niet meer produceert doordat de besturingskast opnieuw gebouwd moet worden (dit kan soms 2 maanden duren) is de economische schade enorm.

Vergeten ruimte 2: serverruimtes
Veel (grote) bedrijven hebben serverruimtes. Dit zijn ruimtes waar de servers van computers staan te draaien. Dit is doorgaans geen ruimte waar veel mensen komen. Door alle apparatuur die er staat is het wel een brandgevoelige ruimte en daarom is het erg belangrijk om aan deze ruimte te denken in het kader van brandveiligheid. De opslag van alle data, goed beveiligd tegen brtand, kan cruciaal zijn voor de continuïteit van de onderneming.

Vergeten ruimte 3: laboratoriumkast
In een laboratoriumkast worden veel experimenten (24/7 met vlambewaking) gedaan. Het combineren van chemische stoffen kan leiden tot brand. Goede ventilatie is erg belangrijk in een ruimte zoals deze. De dampen die tevens vrij kunnen komen gedurende het experimenteren kunnen erg ontvlambaar zijn. Dit maakt een laboratoriumkast een brandgevaarlijke en vaak vergeten ruimte.

Vergeten ruimte 4: archiefruimte
Een archiefruimte is vaan een afgesloten ruimte op een plek in het bedrijf die het minst wordt bezocht. Denk aan een kelder, een zolder of een ruimte aan het eind van een gang. Papier wordt het meest gearchiveerd, daarmee een uiterst brandbare massa in een ruimte die niet veel wordt bezocht.

Vergeten ruimte 5: meterkast
Het zal u niet verbazen dat de meterkast een brandgevoelige ruimte is. Een meterkast is een kleine, afgesloten ruimte van vaak nog geen vierkante meter. Doordat het een kleine ruimte is wordt de meterkast vaak over het hoofd gezien als het gaat om brandveiligheid. Als er brand ontstaat dan is dit vaak door kortsluiting in het elektrische circuit.

Wij maken het winkelcentrum in Tiel brandveilig

In samenwerking met de WAM & van Duren Bouwgroep gaan wij in Tiel het winkelcentrum Westlede voorzien van een sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie. Ons eerste bouwteam overleg was vorige week, wederom een mooie nieuwe opdracht voor ons in brandpreventie.

Brandveiligheid in de watersport: kies voor blusgas

Brandveiligheid in de watersport: kies voor blusgas

Bent u op zoek naar een blussysteem voor uw vaartuig? BLUS DIRECT is leverancier en installateur van autonome blusgassystemen, op maat gemaakt voor uw boot.

Brandveiligheid in de watersport: kies voor blusgas
Heeft u een jacht of heeft u een boot voor recreatief gebruik? Dan weet u dat de machinekamer een afgesloten ruimte is waar mogelijk een brand uit zou kunnen breken. Als er een brand ontstaat moet deze natuurlijk snel geblust worden, zodat er zo min mogelijk schade ontstaat. Een blusgassysteem is hier de perfecte oplossing voor, in deze blog leggen wij uit waarom dat zo is.

Veiligheid boven alles
Een blusgassysteem kan een brandhaard vroegtijdig detecteren en de brand zelfstandig blussen. Op deze manier lopen u en uw vaartuig geen gevaar. Welk blusgassysteem het beste werkt is afhankelijk van de ruimte en van de mogelijk te blussen brand of het brandende materiaal. Voor een jacht zult u een ander systeem nodig hebben dan voor een kantoorruimte. Blusgas heeft veel voordelen ten opzichte van andere blusmethoden. Blussen met water en schuim dooft dan wel het vuur, het zorgt ook voor waterschade en bijvoorbeeld kortsluiting.

Voordelen van blussen met blusgas
Dit zijn de grootste voordelen van het gebruiken van een blusgassysteem:

 • Niet schadelijk voor apparatuur
 • Een zeer geringe milieubelasting
 • Veroorzaakt geen kortsluitingen
 • Laat geen residu achter
 • Ongevaarlijk voor mensen

Bescherm uw vaartuig met ons blusgassysteem
Ons BLUS DIRECT Basic blusgassysteem is een autonoom systeem dat direct de brandhaard blust, waardoor er geen extra (elektrische) voorzieningen nodig zijn zoals rook- of thermische melders. Het blusgassysteem wordt mechanisch aangestuurd. Het blusmiddel wordt via de detectieleiding op de brandhaard gespoten. Doordat er gas wordt gebruikt, ontstaat er geen waterschade. Hierdoor voorkom je kortsluitingen en de nare gevolgen die kortsluiting kan hebben wanneer u zich op open water bevindt. Het systeem is toepasbaar in compacte ruimtes en is bedoeld voor zowel mobiele als statische objecten; ideaal voor een machinekamer dus.

Blusmiddel Novec™1230
Het basic blusgassysteem van BLUS DIRECT gebruikt voor het blussen het blusmiddel Novec™1230. Dit blusmiddel is geschikt voor motorcompartimenten bij pleziervaartuigen en jachten. Het grote verschil tussen ‘normale’ schuimblussers en Novec™1230 is dat het schuim van schuimblussers de boot en haar motor enorm kan aantasten. Na het gebruiken van schuimblussers kan een boot over het algemeen worden afgeschreven. Het blusmiddel Novec™1230 beschadigt de boot niet.

Voordelen van blussen met Novec™1230

 • Veroorzaakt geen kortsluiting, dus geen gevolgschade
 • Laat geen residu achter, dus geen schoonmaakkosten
 • Nagenoeg ongevaarlijk voor mensen, een verblijftijd van 5 minuten is toelaatbaar)
 • Geeft de hoogste marge van veiligheid voor de mens ten opzichte van andere ‘clean agents’
 • Zeer geringe milieubelasting
 • Uitstekende bluseigenschappen
 • Geen bouwkundige aanpassingen nodig
 • Geschikt voor brandklassen A, B en C
 • Heeft het “global environmental warranty — the 3M™ Blue Sky℠ Warranty”
 • Veroorzaakt geen tot weinig onder- of overdruk in de te blussen ruimte
 • Veroorzaakt geen extreme temperatuur dalingen zoals bevriezing

Advies op maat
Wilt u meer informatie over blusgassystemen of kijken welk systeem het meeste geschikt is voor uw situatie? Wij informeren u graag over onze blusgassystemen. Deze zijn niet alleen toepasbaar op vaartuigen, ook voor projecten als kantoorruimtes, of afgesloten ruimtes als schakelkasten kunnen wij een blusgassysteem verzorgen.
Kom alles over ons blusgas te weten op www.blusdirect.nl of bel ons voor de mogelijkheden!

Contact opnemen kan natuurlijk ook via:
https://www.firestopholland.nl/contact/

Monumentale panden beschermen tegen brand

Monumentale panden beschermen tegen brand

FIRE STOP Holland kan uw monumentale pand op verschillende manieren beschermen tegen brand. Wij beschikken over verschillende detectie- en blussystemen.

Het verschilt per pand welke oplossing wij kunnen leveren om te beveiligen tegen brand. Enkele aspecten waarmee wij rekening houden zijn: Functie, gebruik, afmeting, hoogte en eventuele eisen van de verzekeraar of van het bevoegd gezag.

Een sprinkler systeem is elke keer weer maatwerk waarin wij U graag van advies en een passende oplossing voorzien.

Voor kleinere ruimtes binnen gebouwen, waarin sprinkler niet gewenst is, hebben wij daarnaast ook een geavanceerd blusgassysteem met Novec™ 1230

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak!