Renovaties

Het aantal sprinklerinstallaties in Nederland loopt jaarlijks op, momenteel zijn er naar schatting ca. 7.500 gecertificeerde installaties die ons land brandveilig houden.
Sprinklerinstallaties zijn aanwezig in distributiecentra, parkeergarages, hoogbouw, productiebedrijven, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, universiteiten, recyclinghallen, etc. etc. Alle installaties worden regelmatig door inspectiebureau’s gekeurd, maar oudere installaties worden helaas ook (terecht) afgekeurd. Leidingwerk verroest van binnen uit door een combinatie van vocht, zuurstof en bacteriën. Inwendig laat leidingmateriaal los en verstopt sprinklers. Hiermee is de werking van de installatie niet meer gewaarborgd en dient hij gedeeltelijk of zelfs geheel vervangen te worden.

De vervangingsmarkt die hieruit voortvloeit is een markt die FIRE STOP Holland bij uitstek bedient.
Wij analyseren bij een eerste opname de huidige installatie en beoordelen waar verbeteringen binnen de huidige normen en technieken haalbaar zijn. Het vervangen van een installatie is een turn-key opdracht voor ons, wij ontzorgen onze opdrachtgever volledig. Wij maken samen met de opdrachtgever een slim plan om een gebouw zo efficiënt mogelijk van een nieuwe installatie te voorzien, waarbij de dagelijkse gang van zaken zo weinig mogelijk hinder ondervindt van het vervangen van de installatie.

Is uw sprinklerinstallatie al jaren in gebruik en wordt (of is) deze afgekeurd?
Neem dan contact met ons op voor advies op maat en een goed voorstel voor renovatie.