Branddetectie

Voorkomen is beter dan genezen

De vorming van rook of brand wilt u op tijd ontdekken. Niet alleen om de aanwezigen in het pand in veiligheid te brengen maar ook om schade aan uw pand en eigendommen zoveel mogelijk te beperken. FIRE STOP Holland Detectie is er voor het adviseren, engineren, installeren en in bedrijf stellen van elektronische brandbeveiligingssystemen.

Met welke middelen

Het bekendste voorbeeld van (brand)detectie is de rookmelder. Deze heeft twee functies: het signaleren van rook en het waarschuwen van de aanwezigen in het pand.
De rookmelder kan deel uitmaken van een uitgebreider systeem: de brandmeldinstallatie, oftewel BMI. Deze meldt u wáár de brand zich bevind en activeert andere installaties in het pand -zoals blusgas- of een ontruimingsalarm. Ook kan de installatie een alarmering verzorgen bij een externe ontvanger, zoals de brandweer.

NEN-Normering, verzekering en onderhoud

Vaak worden brandmeldinstallaties door de overheid als voorwaarde gesteld vanuit het bouwbesluit, het gebruiksbesluit of milieuregelgeving. Andere installaties worden verplicht gesteld door uw verzekeraar als onderdeel van een contract.
Het ontwerp en de uitvoering van een brandmeldinstallatie moet voldoen aan de zogenaamde NEN-normen, in dit geval de NEN 2535. Voordat u met de installatie begint, moet u een programma van eisen laten opstellen (PvE). Niet alleen de controle en het beheer, maar ook het onderhoud van een brandmeldinstallatie moet voldoen aan de NEN 2645-1.

Advies

Uiteraard is FIRE STOP Holland Detectie op de hoogte van actuele wet- en regelgeving op het gebied van branddetectie- en ontruimingssystemen. Wij adviseren u graag over brandbeveiligingsmiddelen, de bijbehorende normen en het onderhoud van brandmeldinstallaties.