Nieuw controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs

Vanaf 1 juli 2016 is er een nieuw controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs van kracht verklaard. Dit is vastgelegd in Technisch Bulletin 67B (TB) en vervangt daarmee TB 67A.
Dit vernieuwde regime is geschreven naar aanleiding van enkele gevallen waarbij geboute tanks plotseling zijn opengescheurd. Bij de werkgroep die dit TB heeft opgesteld zijn 4 van dergelijke gevallen bekend.

Corrosie

Onderzoek toont aan dat corrosie een rol heeft gespeeld bij het bezwijken van de tanks. Om eventuele corrosie tijdig te ontdekken is dit nieuwe regime vastgesteld. Het TB 67B beschrijft hoe onderhoudsbedrijven de tanks en ook de (rein)waterkelders moeten inspecteren.

Inspecties waterreservoirs

Er worden in het TB 3 verschillende controles omschreven:

A-controle (jaarlijks)

Visuele controle binnen en buitenzijde (voor zover mogelijk). Hiervoor dient een checklist te worden aangemaakt en ingevuld.

B-controle (10 jaarlijks, niet van toepassing bij een EN 12845 tank)

Bij deze controle wordt de buitenzijde van de tank volgens de checklist van de A-controle gecontroleerd. De binnenzijde moet met een duiker worden geïnspecteerd.

C-controle (10 jaarlijks, 3 jaarlijks bij EN 12845 tank)

Bij deze controle dient de gehele tank te worden geleegd en wordt de tank aan de binnenzijde visueel geïnspecteerd en eventueel gereinigd en gerepareerd.

Voor reinwatertanks en reinwaterkelders

Ondanks dat de nadruk van dit TB op reinwatertanks ligt, geldt het ook voor reinwaterkelders daar waar dat van toepassing is.

Planning controles

Met name de laatste controle is ingrijpend. Afhankelijk van de leeftijd van de tank dient er of per direct gestart te worden met de C-controle of respectievelijk voor 31 december 2017, voor 31 december 2018 of na 1 januari 2019. We maken per klant een inventarisatie en komen in augustus met een voorstel zodat ook uw waterreservoir zal voldoen aan dit nieuwe TB.