Manieren om de brandveiligheid van een bedrijfspand te verhogen

Manieren om de brandveiligheid van een bedrijfspand te verhogen

Brand, een vreselijke gebeurtenis waar we liever niet teveel aan denken. Brand is één van de meest vernietigende dingen die uw bedrijf kan overkomen. Voorkomen is beter dan blussen, dus zorg ervoor dat uw bedrijf de juiste voorbereiding heeft getroffen. Investeren in brandpreventie is investeren in uw bedrijf en uw medewerkers! In deze blog vertellen we u meer over brandpreventie en geven we u tips om uw pand, bedrijf en personeel te beschermen tegen brand.

Wat is brandpreventie?

Onder brandpreventie valt het nemen van maatregelen ter voorkomen en beperken van brand, de gevolgen van brand en het zorgen voor adequate vluchtroutes. Er zijn diverse wetten, regels en afspraken gemaakt rondom brandveiligheid en brandpreventie. Zo moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen of een melding maken bij de
betreffende gemeente.

Is uw bedrijfspand veilig genoeg?

Heeft u de juiste maatregelen genomen om brand te voorkomen en weten uw medewerkers wel wat ze moeten doen in het geval van brand? Is dit nog niet het geval, ga er dan mee aan de slag met de onderstaande tips!

Vluchtwegen en verlichting
Zijn er veilige en herkenbare vluchtroutes in uw bedrijfspand? Let goed op dat er in het dagelijkse werk geen blokkades ontstaan op de vluchtwegen door meubilair of opslag van spullen. Zorg ervoor dat de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct zijn te openen zonder gebruik van sleutels. In geval van nood heeft u de sleutel misschien niet bij de hand, waardoor de nooduitgang niet open kan. Dit wilt u natuurlijk voorkomen! Ook op het gebied van verlichting en gordijnen zijn er een aantal aandachtspunten: Werkt de nood- en transparantverlichting en is deze goed zichtbaar, indien deze verplicht is?
De gordijnen bij ingangen, doorgangen en nooduitgangen moeten met deuren meedraaien en het zicht op de deuren niet verhinderen.

Brandblussers
Een goed werkende brandblusser is in het geval van brand onmisbaar. Vergeet niet om de volgende dingen te checken:

  • Zijn de brandslanghaspel en de draagbare blustoestellen altijd bereikbaar?
  • Zijn de blusmiddelen direct te gebruiken? Dit controleer je door één keer per jaar een erkend bedrijf dit te laten controleren. De laatste keuringsdatum is te vinden op het keuringsbewijs op het blusmiddel.

Sprinklersystemen
Wilt u het risico flink verminderen? Kies dan voor een goede sprinklerinstallatie. Met het juiste sprinklersysteem blijft de schade bij brand beperkt. Bij FIRE STOP Holland helpen we u graag met het kiezen van het juiste systeem voor uw bedrijf.

Geef uw personeel voorlichting en vergroot de betrokkenheid
Brandpreventie gaat ook om kleine dingen. Soms kunnen maatregelen overdreven lijken, maar toch kunnen deze maatregelen het verschil maken. Ga werken aan veiligheidsbewustzijn en laat uw medewerkers meedenken over preventie. Zo kunt u de
betrokkenheid bij veilig werken verhogen. Denk na over de volgende zaken:

  • Een ontruimingsplan; Weet iedereen hoe ze moeten reageren bij calamiteiten;
  • Organiseer regelmatig een oefening;
  • Weet iedereen waar de brandblussers zijn en hoe deze gebruikt moeten worden?

De meest voorkomende oorzaken van brand

Elk jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. Onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden is een veelvoorkomende oorzaak. Ook brandstichting bij inbraak en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken van brand.

Bij FIRE STOP Holland houden we ons dagelijks bezig met brandpreventie. Wij hebben jarenlange ervaring met het installeren van sprinklersystemen. Deze systemen voldoen aan alle veiligheidseisen om uw pand zo goed mogelijk te beveiligen tegen brand. Onze ervaren medewerkers geven u het juiste advies om onnodige kosten te voorkomen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over brandpreventie en onze sprinklersystemen.

De voordelen van sprinklerinstallaties

De voordelen van sprinklerinstallaties

Brand is ontzettend verwoestend. Bij een brand is de eerste prioriteit het voorkomen van slachtoffers, de tweede is het beperken van grote materiële schade. Een sprinklerinstallatie kan bedrijven, instellingen en huishoudens veel leed besparen en levens redden. Wij vertellen u er meer over.

Een sprinklerinstallatie kan levens redden

Een klein brandje kan snel uitgroeien tot een enorme vuurzee, met alle gevolgen van dien. Een sprinklerinstallatie vergroot de persoonlijke veiligheid van aanwezigen in een pand. Door de snelle respons van een sprinkler heeft de brand aanzienlijk minder kans om uit te groeien tot een grote vuurzee. Hierdoor kunnen aanwezigen zichzelf snel in veiligheid brengen. Daarnaast koelen sprinklers de hete rookgassen. Hete gassen verzamelen zich bij het plafond. Het water uit de installatie slaat de rookdeeltjes als het ware neer, hierdoor neemt de kans op verstikking en vergiftiging af. Daarnaast blijft ook het zicht in de ruimte beter, waardoor de nooduitgangen gemakkelijker zijn te vinden. Dit kan al het verschil maken!

Bescherm uw pand met sprinklers

Een sprinklerinstallatie beperkt de schade van brand. De sprinklerinstallatie signaleert de brand in een vroeg stadium en grijpt automatisch in, voordat de brand zich verder kan ontwikkelen. Zo blijft de brand beperkt en daarmee ook de materiële schade. Voor bedrijven is dit van belang voor de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast zorgt een sprinklerinstallatie veelal tot een verlaging van de verzekeringspremie.

Sprinklers hebben een effectiviteit van 99 procent’

Brits onderzoek naar de effecten van sprinklerinstallaties heeft inzicht gegeven in de effectiviteit van sprinklerinstallaties. Wat bleek? Sprinklerinstallaties waren in 99 procent van de gevallen effectief. Deze bevindingen deden ze op basis van 2294 branden in de periode 2011 tot en met 2016.

Daarnaast bleek dat bij branden zonder sprinklerinstallaties (bij woongebouwen) de schade een oppervlakte van gemiddeld 18 tot 21 vierkante meter bedroeg. Bij branden met een sprinklerinstallatie was dit onder vier vierkante meter aan schade. Bij gebouwen zonder woonfunctie waren de cijfers respectievelijk 30m2 en 60 m2. Deze cijfers laten zien dat sprinklerinstallaties een enorm verschil maken en de impact van schade flink beperken.

Soorten sprinklerinstallaties

Er zijn verschillende soorten sprinklerinstallaties, maar welk systeem past het beste bij uw situatie?

  • Nat systeem: De sprinklers in een nat systeem zijn verbonden aan pijpen die gevuld zijn met water en constant onder druk staan. In het geval van brand zal de dichtstbijzijnde sprinkler bij de brandhaard in werking worden gesteld. Zo kan de brand snel en effectief geblust worden. Belangrijk is dat de temperatuur in de ruimte waar de installatie geplaatst moet worden altijd boven nul is.
  • Droog systeem: De sprinklers in een droog systeem zijn verbonden aan leidingen gevuld met droge lucht. In het geval van brand gaat de hoofdklep open, waardoor de leiding vol lopen en de sprinklers gaan sproeien. Dit systeem is zeer geschikt voor ruimten die blootgesteld zijn aan lage temperaturen.
  • Preaction systeem: Wanneer u kostbare inventaris heeft staan in uw gebouw wilt u er zeker van zijn dat uw sprinklers alleen aanslaan bij echt gevaar. Voor dit soort situaties zijn de Pre-action sprinklersystemen ideaal. Deze systemen worden samen met rook-/hittesensoren geplaatst. Op deze manier heeft u de voordelen van een droog sprinklersysteem met de snelle reactietijd van een nat sprinklersysteem.
  • Deluge systeem: Bij gebouwen voor opslag van vuurwerk, explosieven of brandgevaarlijke stoffen is extra bescherming noodzakelijk. Hiervoor is een deluge systeem uitermate geschikt. In het geval van brand zal de gehele ruimte besproeid worden om overslaan en uitbreiding van de brand tegen te gaan. Daarnaast gebruikt dit systeem grotere hoeveelheid water om de brand direct te smoren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sprinklerinstallaties of wilt u advies over een sprinklersysteem? Neem dan contact op met FIRE STOP Holland. Wij adviseren u graag!

 

Nieuw controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs

Vanaf 1 juli 2016 is er een nieuw controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs van kracht verklaard. Dit is vastgelegd in Technisch Bulletin 67B (TB) en vervangt daarmee TB 67A.
Dit vernieuwde regime is geschreven naar aanleiding van enkele gevallen waarbij geboute tanks plotseling zijn opengescheurd. Bij de werkgroep die dit TB heeft opgesteld zijn 4 van dergelijke gevallen bekend.

Corrosie

Onderzoek toont aan dat corrosie een rol heeft gespeeld bij het bezwijken van de tanks. Om eventuele corrosie tijdig te ontdekken is dit nieuwe regime vastgesteld. Het TB 67B beschrijft hoe onderhoudsbedrijven de tanks en ook de (rein)waterkelders moeten inspecteren.

Inspecties waterreservoirs

Er worden in het TB 3 verschillende controles omschreven:

A-controle (jaarlijks)

Visuele controle binnen en buitenzijde (voor zover mogelijk). Hiervoor dient een checklist te worden aangemaakt en ingevuld.

B-controle (10 jaarlijks, niet van toepassing bij een EN 12845 tank)

Bij deze controle wordt de buitenzijde van de tank volgens de checklist van de A-controle gecontroleerd. De binnenzijde moet met een duiker worden geïnspecteerd.

C-controle (10 jaarlijks, 3 jaarlijks bij EN 12845 tank)

Bij deze controle dient de gehele tank te worden geleegd en wordt de tank aan de binnenzijde visueel geïnspecteerd en eventueel gereinigd en gerepareerd.

Voor reinwatertanks en reinwaterkelders

Ondanks dat de nadruk van dit TB op reinwatertanks ligt, geldt het ook voor reinwaterkelders daar waar dat van toepassing is.

Planning controles

Met name de laatste controle is ingrijpend. Afhankelijk van de leeftijd van de tank dient er of per direct gestart te worden met de C-controle of respectievelijk voor 31 december 2017, voor 31 december 2018 of na 1 januari 2019. We maken per klant een inventarisatie en komen in augustus met een voorstel zodat ook uw waterreservoir zal voldoen aan dit nieuwe TB.